Pendaftaran Masuk Ke Tingkatan Satu Bagi Tahun 2013

Kepada lbu bapa/Penjaga
Murid-murid Tingkatan Satu
SMK Subang Utama

Metalui
Guru Besar
SK / SJK(C)/ SJK(T)

Tuan/ Puan,
PEMBERITAHUAN TARIKH PENDAFTARAN MASUK KE TINGKATAN1 BAGI TAHUN 2013

Dengan segala hormatnya perkara di atas dirujuk.
2. Sukacita dimaklumkan bahawa pendaftaran murid-murid Tingkatan1 Tahun 2013 akan diadakan
seperti ketentuan berikut:
Tarikh :      9 November 2012 (Jumaat)
Masa :        2.45 petang – 6.00 petang
Tempat :  Dewan Perdana PIBG

3. Berikut adalah dokumen-dokumen yang perlu dibawa bersama-sama semasa pendaftaran:

  • 3.1 Surat asal kelulusan penempatank ke Tingkatan1 dan salinan, dan;
  • 3.2 Salinan keputusan UPSR 2012.

4. Walaubagaimanapun ibu bapa/ penjaga juga dibenarkan mendaftar kemasukan anak ke
Tingkatan1 pada 5 hingga2 6 November 2012. Namun kerja-kerja  penyelenggaraan pejabat sekolah
akan mula dijalankan pada 12 November 2012 dan pihak sekolah memohon maaf atas sebarang
kesulitan yang mungkin dihadapi oleh pihak tuan/ puan pada ketika itu nanti.

Kerjasama dan perhatian pihak tuan/puan dalam perkara ini amat dihargai dan didahului dengan ucapan
terima kasih.

Sekian.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”
“KEJUJURAN DAN KETEKUNAN”

Saya yang menurut perintah,

Puan Rahanim Binti Abd. Rahim
Pengetua
SMK Subang Utama

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s